ഗൂഗിള്‍ ടോക്ക് മോബൈല്‍ ഫോണില്‍

sankar-edakurussi

ഗൂഗിള്‍ ടോക്ക് മോബൈല്‍ ഫോണില്‍
കിട്ടുന്നതിന്
ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിന്.ശേഷം ഓപ്പണാകുന്ന മെനുവില്‍ .മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ,രാജ്യത്തിന്റെ പേര്,ഐഡി എന്നിവ ടൈപ്പ് ചെയ്തു കോടുക്കുക ,ഉടന്‍ തന്നെ ലിങ്ക് മൊബൈലില്‍ വരുന്നതാണ്,ആ ലിങ്കിലൂടെ പോയി യും ഡൌണ്‍ ലോഡു ചെയ്യാം

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....