മഹദ് വചനങള്‍ (sankar edakkurussi)

ഗുണമേന്മയെക്കുറിച്ച് തനിക്കുതന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു സാധനം മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് വാങുവാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കലയാണ്
പരസ്യം
അബ്ബാ എബാന്‍

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....