മഹദ് വചനങള്‍


ഹ ഹ ഹ നുണകളില്ലെങ്കില്‍ മനുഷ്യര്‍ ക്ക് ബോറടിച്ചേനെ
         "സം ഹറ്റോള്‍ ഫ്രാന്‍ സ്"
sankar-edakurussi

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....