അറിഞ്ഞൊ സൂര്യതേജസില്‍ അമ്മ

sankar-edakurussi

അറിഞ്ഞൊ സൂര്യതേജസില്‍ അമ്മ
ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ഈ പെരിവാടി നാളേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു  ,ഇതു കാണാന്‍ മരുമകന്‍ എടുത്തു വച്ച 4 ടിക്കറ്റ് കൊണ്ട് കണ്ട് നാളെ ജോലിക്ക് ഹാജരാകാം എന്നു പറ്ഞ്ഞ് പോയ എന്റെ അയല്കാരിയുടെ അമ്മായി അമ്മയും അപ്പനും ര്ണ്ട് മക്കളുടേയും കാര്യം സ്വാഹാ.........

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....