ആരാണു ഹി

sankar-edakurussi

ആരാണു  ഹിന്ദു,എന്താവണം ഹിന്ദു,പഴമക്കാര്‍ പറഞ്ഞ തും എഴുതി വെച്ചതായ കാര്യങ്ങളില്‍ എന്തെങ്കിലും വസ്തു നിഷ്ടതയൊ ഉണ്ടൊ
ഇതെക്കുറിച്ചൊക്കെപറ്യാനും  പടിക്കാനും തുറന്ന വേദിയായ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് ആര്‍ട്ടിക്കിളുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

visit and write
http://hindhu2011.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....