മഹദ് വചനങള്‍

മിതഭാഷികള്‍ ഏറ്റവും നല്ലവര്‍
ഷേക്സ്പിയര്‍

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....