അലര്‍ ജിക്ക് (നുറുങുകള്‍ ) sankar-edakurussi

മഞ്ഞളും കറിവേപ്പിലയും കൂടി അരച്ച് ഒരു മാസം തുടര്‍ ച്ചയായി രാവിലെ കഴിക്കുക
തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന അലര്‍ ജിക്ക് 10 ഗ്രാം നെയ്യില്‍ 3 ഗ്രാം നെല്ലിക്കാപ്പൊടി ചേര്‍ ത്ത് ചാലിച്ച് തുടര്‍ ച്ചയായി സേവിക്കുക

No comments:

Post a Comment

എഴുതുക എനിക്കായി....